Lipidologia 2013 Kielce 14.09.2013

W dniu 14.09.2013 odbyła się, organizowana pod patronatem Sekcji Farmakologii Sercowo-Naczyniowej i Sekcji Kardiologii Sportowej kolejna z cyklu konferencja Lipidologia 2013.

Niedawno ogłoszono nowe, europejskie wytyczne leczenia dyslipidemii i one stanowią główny temat dyskusji poruszany na sympozjach „Lipidologia 2013”. Postęp w zakresie farmakoterapii (poszerzające się wskazania dla terapii statynami, ich większe dawki, nowe leki o innych mechanizmach działania, nowe skojarzenia terapeutyczne, preparaty złożone), implikacje najnowszych badań lipidowych (SHARP, JUPITER), co raz lepsze rozumienie kwestii ryzyka rezydualnego (konieczności terapii dyslipidemii aterogennej, mechanizmy działań fibratów), nowe dane o potencjalnym miejscu substancji wspomagających leczenie (kwasy omega-3), bezpieczeństwo terapii i łagodzenie działań niepożądanych, nowe leki na horyzoncie, zarówno te zarejestrowane (kwas nikotynowy), jak i wciąż badane (inhibitory CEPT) – wszystko to każe nam na nowo spojrzeć na tę ekscytującą dziedzinę wiedzy.

Poruszane podczas konferencji tematy oparte na najnowszych doniesieniach i wytycznych będą interesujące dla lekarzy zajmujących się tą dziedziną wiedzy. Również kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych oraz lekarze medycyny rodzinnej będą mogli zdobyć podczas Konferencji przydatne informacje na temat diagnostyki i leczenia chorób serca.

Tematyka spotkań obejmuje szeroki zakres zagadnień i problemów z codziennej praktyki lekarskiej:

  • Wytyczne postępowania w dyslipidemiach – które stosować w Polsce w 2013 roku?
  • Najważniejsze polskie problemy terapii pacjentów z dyslipidemią
  • Pacjenci z wysokimi stężeniami LDL-cholesterolu – jak leczyć?
  • Pacjenci z niskimi stężeniami HDL-cholesterolu i hipertriglicerydemią – jak leczyć?
  • Pacjenci ze współistnieniem innych chorób – kardionefrologia, kardiourologia
  • Żywność funkcjonalna a lipidy – state-of-the-art
  • Nowe leki hipolipemizujące, farmakoterapia wspierająca walkę z dyslipidemią…

Członkiem Rady Naukowej jest kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak. Uczestniczył on również w konferencji kieleckiej uczestniczył jako ekspert – wykładowca i wygłosił dwa wykłady: 1. Pacjenci z niskimi stężeniami HDL – cholesterolu i hipertrójglicerydemią – jak leczyć? oraz 2. Nowe leki hipolipemizujące, farmakoterapia wspierająca walkę z dyslipidemią…

konferencja-1 konferencja-2