Lipidologia 2012

W dniu 30.06.2012 odbyła się w Poznaniu czwarta z cyklu konferencji „Lipidologia 2012” organizowanych przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej pod patronatem Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Tematyka spotkań obejmuje szeroki zakres zagadnień i problemów z codziennej praktyki lekarskiej:

  • Nowe europejskie wytyczne postępowania w dyslipidemiach.
  • Najważniejsze polskie problemy terapii pacjentów z dyslipidemią – Deklaracja Sopocka 2011.
  • Pacjent z wysokimi stężeniami LDL-cholesterolu – jak postępuje na co dzień?
  • Pacjent z niskimi stężeniami HDL-cholesterolu – jak postępuje na co dzień?
  • Pacjent z hipertriglicerydynemią – jak postępuje na co dzień?
  • Leczenie zaburzeń lipidowych w przewlekłej chorobie nerek, przeroście prostaty oraz pęcherzu nadreaktywnym.
  • Zasady bezpieczeństwa terapii dyslipidemii oraz żywność funkcjonalna – state-of-the-art.
  • Pytania i odpowiedzi – dyskusja z wykładowcami.

W konferencji poznańskiej uczestniczył jako ekspert – wykładowca Kierownik Katedry i Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, który przybliżył uczestnikom aktualne wytyczne postępowania w dyslipidemiach oraz zagadnienia terapeutyczne u pacjenta z niskimi stężeniami HDL-cholesterolu.

Program spotkania… 

W Łodzi konferencja z cyklu Lipidologia 2012 odbędzie się 13.10.2012 roku.
Formularz rejestracji …