Lipidologia 2012 – sukces Organizatora

W dniu 13 października 2012 roku odbyła się w Łodzi (Andel’s Hotel; ul. Ogrodowa 17) konferencja naukowa pt:„Lipidologia 2012”, organizowana pod merytorycznym patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej wraz z Sekcją Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gospodarzem konferencji i członkiem rady naukowej był pan profesor dr hab. Jarosław D. Kasprzak, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i członek Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Przywitał on licznie zgromadzonych uczestników (szacujemy, że w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób: kardiologów, internistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji) oraz wygłosił wykład „Nowe europejskie standardy postępowania w dyslipidemiach”.

Tematyka spotkania obejmowała szeroki zakres zagadnień i problemów z codziennej praktyki lekarskiej, do których można zaliczyć:

  • Nowe europejskie wytyczne postępowania w dyslipidemiach.
  • Najważniejsze polskie problemy terapii pacjentów z dyslipidemią – Deklaracja Sopocka 2011.
  • Pacjent z wysokimi stężeniami LDL-cholesterolu – jak postępuje na co dzień?
  • Pacjent z niskimi stężeniami HDL-cholesterolu – jak postępuje na co dzień?
  • Pacjent z hipertriglicerydynemią – jak postępuje na co dzień?
  • Leczenie zaburzeń lipidowych w przewlekłej chorobie nerek, przeroście prostaty oraz pęcherzu nadreaktywnym.
  • Zasady bezpieczeństwa terapii dyslipidemii oraz żywność funkcjonalna – state-of-the-art.
  • Pytania i odpowiedzi – dyskusja z wykładowcami.

Zaproszenie oraz szczegółowy program…