Kurs EAE Teaching Course „Aorta and aortic valve”

W dniu 31.03.2012 odbył się w Szczecinie pod patronatem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kurs EAE Teaching Course „Aorta and aortic valve”.

Program kursu obejmował zagadnienia związane z oceną zastawki aortalnej, jej wad (niedomykalność, stenoza, zastawka dwupłatkowa) oraz współistnieniem innych chorób wraz z wadami zastawki aortalnej (choroba niedokrwienna serca, dysfunkcja lewej komory, niedomykalność mitralna). Wybitne grono  wykładowców z udziałem międzynarodowych ekspertów w dziedzinie echokardiografii stanowiło gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego spotkania.  

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak współprzewodniczył sesji poświęconej wykorzystaniu echokardiografii w procedurach zabiegowych oraz wygłosił dwa wykłady: na temat zastosowania echokardiografii trójwymiarowej w obrazowaniu i ocenie wad zastawki aortalnej oraz na temat stenozy zastawki aortalnej  osób starszych.

Więcej informacji na temat szkoleń i konferencji Sekcji Echokardiografii PTK na stronie http://www.echo.ptkardio.pl/p_st/p_szkolenia.htm