Kongres „Cardiology at a Crossroad of Sciences”

W dniach 16-18 maja 2012 roku dr hab. Piotr Lipiec i prof. Jarosław D. Kasprzak uczestniczyli w IV międzynarodowym kongresie „Cardiology at a Crossroad of Sciences” w zachodniosyberyjskiej Tiumieni.

Konferencja zorganizowana pod auspicjami International Society of Cardiac Ultrasound zgromadziła ponad 500 uczestników, obejmując 78 prezentacji ustnych i 59 plakatów, łącznie z 14 krajów z trzech kontynentów. Polscy goście zaprezentowali wykłady dotyczące resynchronizacji serca, migotania przedsionków i echokardiografii trójwymiarowej, jak również przewodniczyli sesji plenarnej, sesji „Club 35” European Association of Echocardiography.

Program Kongresu obejmował także polsko-niemiecko-rosyjskie sympozjum dotyczące terapii CRT.

Zobacz program Kongresu…