Konferencja „W dobrym rytmie” 8-9.11.2013

W dniach 8-9 listopada 2013 roku eksperci z Katedry Kardiologii znaleźli się wśród gości zaproszonych do przedstawienia wykładów na konferencji arytmologicznej „W Dobrym Rytmie”. W programie znalazły się wykłady:

  1. Dlaczego CRT nie pomaga chorym  z wąskimi zespołami QRS mimo asynchronii w echo? Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak oraz
  2.  Nagły zgon sercowy u kobiet uprawiających sport – Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

Konferencja została zorganizowana przez Radę Naukową czasopisma „W Dobrym Rytmie” w Serocku pod Warszawą, a podczas obrad blisko 350 specjalistów dyskutowało o nowoczesnych metodach diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. W programie konferencji poruszono zagadnienia związane z kwalifikacją i wykonywaniem procedur ablacji, leczenia przy użyciu kardiowerterów-defibrylatorów serca i stymulatorów resynchronizujących, tematy dotyczące zdalnego monitorowania pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi, problemów leczenia zaburzeń rytmu serca u kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży oraz zagadnieniom wspólnym z innymi gałęziami kardiologii.

Dyskutowano również na temat kontrowersji i wyzwań stojących przed polską elektrokardiologią. Zagrożenia przed nią stojące oraz bariery, które mogą spowolnić jej rozwój zostały omówione podczas sesji inauguracyjnej z udziałem prezesa PTK – prof. Zbigniewa Kalarusa, Konsultanta Krajowego – prof. Grzegorza Opolskiego, Prezesa ISHNE – prof. Ryszarda Piotrowicza i członka Zarządu PTK, Redaktora Naczelnego „W Dobrym Rytmie”- doc. Przemysława Mitkowskiego. Gościem specjalnym konferencji był Petr Neuzil – pionier stosowania nowych technologii w elektrokardiologii.

Informacje o konferencji http://www.wdobrymrytmie.pl/index.php/konferencje/201-w-dobrym-rytmie

Program:

program-pt-2013

program-so-2013