Konferencja Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniu 11.05.2012 odbyła się w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Konferencja Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Spotkanie zorganizowane było przez Klinikę Kardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbyło się pięć sesji poświęconych różnym aspektom niewydolności serca, podczas których omówione zostały zagadnienia elektroterapii, postępowania w ostrej i przewlekłej niewydolności serca oraz nowe, eksperymentalne metody jej leczenia.  Ponadto przedstawiono możliwości diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego pacjenta z niewydolnością serca oraz forum przypadków klinicznych. 

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miała swój aktywny udział w tym wydarzeniu. Pan profesor Jarosław D. Kasprzak wygłosił wykład dotyczący możliwych opcji leczenia pacjenta z niewydolnością serca w poradni („Jakie mam jeszcze poza powyższymi możliwości leczenia? Kiedy po nie sięgam?”) a pani profesor Małgorzata Kurpesa – wykład dotyczący interpretacji EKG („Jeśli patrzę na EKG chorego z niewydolnością serca to widzę?”). Nasza koleżanka dr Katarzyna Wdowiak-Okrojek przedstawiła przypadek kliniczny jednego z pacjentów z niewydolnością serca leczonego w naszym ośrodku.