Konferencja dydaktyczna. Terapia skojarzona 2012. EBM 2012

W dniu 12 października 2012 roku odbyła się w Łodzi (Hotel „Ambasador Centrum” al. Piłsudzkiego 29) konferencja dydaktyczna pt.: „Terapia skojarzona 2012. EBM 2012.”

Konferencja zorganizowana była przez Towarzystwo Medycyny Opartej na Faktach przy wsparciu merytorycznym Sekcji Farmakoterapii Sercowo-naczyniowej PTK oraz Sekcji Kardiologii Sportowej PTK.

Profesor  dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak był jednym z ekspertów – wykładowców oraz współprzewodniczącym konferencji.  Wygłosił on wykład pt.: „Inhibitory konwertazy angiotensynyw nadciśnieniu tętniczym – z perspektywy 2012 roku”.

Cykl sympozjów EBM 2012 poświęcony jest w całości tematyce evidence based medicine. Program spotkania podzielony jest na trzy sesje. Podczas pierwszej prezentowany będzie temat związany z efektem klasy dotyczący inhibitorów konwertazy angiotensyny z perspektywy 2012 roku. Druga sesja będzie poświęcona tematyce terapii skojarzonej w leczeniu dyslipidemii , nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu przeciwpłytkowo- przeciwzakrzepowym. Podczas trzeciej sesji zostaną omówione najważniejsze prospektywne badania  kliniczne typu EBM opublikowane w ciągu ostatniego roku.

Program spotkania…