Klinika na ACC.20

W programie naukowym tegorocznej – bezprecedensowej, internetowej edycji Sesji Naukowych American College of Cardiology połączonych tym razem z World Congress of Cardiology uczestniczył Zespół naszej Katedry. Wśród nielicznych polskich prac do programu Sesji zakwalifikowana została prezentacja wyników naszej 4-letniej współpracy z założoną przez naukowców z Politechniki Łódzkiej firmą ANGIONICA sp. z o.o., twórców unikalnego aparatu do pomiarów autofluorescencji skóry wykorzystanego w Klinice Kardiologii Szpitala im. Wł. Biegańskiego u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Jak wynikało z naszych obserwacji, parametry opisujące autofluorescencję wzbudzaną od związków uczestniczących w reakcjach red-oks tkanek skóry korelują z prawdopodobieństwem śródsennych bezdechów zarówno w pacjentów z chorobą wieńcową, stenozą aortalną, jak i u osób zdrowych. Z praktycznego punktu widzenia metoda ta niesie ze sobą potencjał narzędzia do przesiewowych badań w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu. Doniesienie to zainteresowało recenzentów kongresu, którzy zakwalifikowali je do sesji Spotlight on Special Topics: Innovation and Technology.

Wyniki – w imieniu zespołu badawczego – przygotował do prezentacji w formie e-postera dr hab. n. med. Tomasz Rechciński.