Klinika Kardiologii z ”Biegańskiego” wśród liderów naukowych Uniwersytetu Medycznego

Kolejne podsumowanie rocznych wyników naukowych jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2018 ugruntowało pozycję Kliniki jako najaktywniejszej naukowo jednostki UMED Łódź w dziedzinie kardiologii.  Tym razem zajęliśmy drugą (najwyższą spośród Klinik) lokatę wśród jednostek Wydziału Lekarskiego (trzecią w całej Uczelni), a w pierwszej dziesiątce liderów naukowych Wydziału znalazło się jej dwóch pracowników w obrębie całej uczelni miejsca to 3- prof. Jarosław Kasprzak i 11 – prof. Piotr Lipiec).

Patrz także: http://bg.umed.lodz.pl/pl/ranking/