Katedra w programie naukowym XXI Kongresu PTK

Tegoroczny, już XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbył się w dniach 21-23.09.2017 w gościnnych Katowicach. Komitet Naukowy wydarzenia zadbał o wysoki poziom merytoryczny blisko 400 wykładów ujętych w ponad 120 sesji, które odbywały się w 13 przestronnych salach nowoczesnego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W bogatym programie wydarzenia nie mogło zabraknąć reprezentantów naszej Kliniki, którzy wygłaszali wykłady, przewodniczyli sesjom, prezentowali wyniki prac oryginalnych pochodzących z naszego ośrodka.

 Podczas Kongresu wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • „Moje wybory – czym się kieruję, podejmując decyzje terapeutyczne” w sesji: Harmonia rozumu i emocji w medycynie
 • „Echokardiografia” w sesji: Ostre i przewlekłe przeciążenie prawej komory serca w badaniach dodatkowych

Prof. dr hab. Piotr Lipiec

 • „Anatomia echokardiograficzna zastawki trójdzielnej – podstawy obrazowania echokardiograficznego” w sesji: Obrazowanie zastawki trójdzielnej
 • „Zalecenia ESC dla stress echo: choroba wieńcowa i rewaskularyzacja” w sesji: Echokardiografia obciążeniowa w wytycznych ESC i w praktyce polskiej

Dr hab. Łukasz Chrzanowski

 • „Wykryto u mnie PFO – jakie sporty mogę uprawiać?” w sesji: Aktywność fizyczna, uprawianie sportu u GUCH. Proste pytania – trudne odpowiedzi

Dr n. med. Ewa Szymczyk

 • „U pacjentów przed kardiowersją rutynowo wykonuję echokardiograficzne badanie przezprzełykowe w celu wykluczenia obecności skrzepliny” w sesji pro-contra: Echokardiografia przezprzełykowa w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru mózgu

Dr n. med.  Błażej Michalski

 • „Echokardiografia” w sesji: Przyszłość w obrazowaniu sercowo-naczyniowym
 • „Techniki obrazowania” w sesji: Najciekawsze doniesienia ze zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Barcelona 2017

Mgr Ludmiła Czyszpak

 • „Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem płucnym” w sesji: Kompleksowa opieka nad pacjentem z nadciśnieniem płucnym

 

Sesjom sekcji PTK, sesjom dydaktycznym i sesjom konkursowym przewodniczyli:

Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

 • Interpretacja ekg: problemy dawniej, problemy dziś
 • Różne oblicza elektrokardiograficzne tej samej patologii
 • Ekg – nieocenione narzędzie w codziennej praktyce klinicznej
 • Sesja plakatów moderowanych: Markery w migotaniu przedsionków

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • Obrazowanie zastawki trójdzielnej
 • Kompleksowa opieka chorego wysokiego ryzyka ze stenozą aortalną
 • Echokardiografia obciążeniowa w wytycznych ESC i w praktyce polskiej
 • Opieka nad pacjentem z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
 • Ostre i przewlekłe przeciążenie prawej komory serca w badaniach dodatkowych (zastępstwo)
 • Sesja prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie: nauki kliniczne

Prof. dr hab. Piotr Lipiec

 • Echokardiograficzna ocena prawych jam serca i krążenia płucnego
 • Dorosły z wadą wrodzoną – czy wystarczy badanie echokardiograficzne?
 • Algorytmy obrazowania w kardiologii 2017 – teoria i przypadki

dr hab. prof. UMED Michał Plewka

 • Echokardiografia przezprzełykowa w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru mózgu

Dr n. med. Błażej Michalski

 • Prace studenckie nagrodzone podczas ogólnopolskich konferencji studenckich
 • Sesja dydaktyczna dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Praktyczne zastosowanie wytycznych ESC

 

Prace oryginalne zaprezentowali:

 • Hamala, J.D. Kasprzak, P. Lipiec, M. Kurpesa, A. Mielczarek, K. Wierzbowska-Drabik: „Wpływ nadużywania alkoholu na funkcję serca, ocena odkształcenia podłużnego i klasycznych parametrów echokardiograficznych” w sesji plakatów moderowanych pt. Obrazowanie serca i naczyń
 • Miśkowiec, M. Simiera, K. Kupczyńska, M. Ojrzanowski, P. Wejner-Mik, E. Szymczyk, B. Michalski, K. Wierzbowska-Drabik, P. Lipiec, J.D. Kasprzak: „Podwyższony poziom miRNA-499 we wczesnej fazie ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST wiąże się ze zwiększonym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej” w sesji prac oryginalnych nominowanych do nagrody w dziedzinie nauk podstawowych (zwycięzca sesji).
 • Pawliczak, J.D. Kasprzak, P. Lipiec: „Nowa technika śledzenia markerów akustycznych na potrzeby oceny funkcjonalnej prawej komory – przemieszczenie pierścienia zastawki trójdzielnej” w sesji prac studenckich nagrodzonych podczas ogólnopolskich konferencji studenckich
 • Simiera, D. Miśkowiec, M. Nowakowska, M. Kłosińska, M. Sobczak, E. Mrozowska-Peruga, J.D. Kasprzak: „Czynniki rokownicze u pacjentów z nagłym pozaszpitalnym oraz wewnątrzszpitalnym zatrzymaniem krążenia, leczonych w referencyjnym ośrodku kardiologicznym” w sesji plakatów moderowanych pt. Diagnostyka i leczenie ostrych stanów kardiologicznych
 • Sławek, A. Bińkowska, J.D. Kasprzak: „Czy średnica tętnic obwodowych jest powiązana z rozwojem procesu miażdżycowego u pacjentów diagnozowanych w kierunku choroby wieńcowej?” w sesji plakatów moderowanych pt. Obrazowanie serca i naczyń
 • Szymczyk, H. Szwed, J.D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, P. Gościniak, K. Mizia-Stec, T. Kukulski: „Wartość ciśnienia tętniczego podczas echokardiograficznej próby obciążeniowej z zastosowaniem niskiej dawki dobutaminy jako czynnik predykcyjny śmiertelności w populacji pacjentów z CRT – badanie ViaCRT” w sesji: Echokardiografia obciążeniowa w wytycznych ESC i w praktyce polskiej

Ten obrazek pod tekstem wewnatrz obu newsow