Katedra Kardiologii we władzach PTK

Clipboard02fClipboard03

 

 
Z przyjemnością informujemy, że od października pracownicy Katedry Kardiologii objęli ważne funkcje we władzach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Pani Profesor Małgorzata Kurpesa objęła stery Sekcji Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (ze wsparciem dr n. med. Barbary Uznańskiej-Loch jako Sekretarza), a profesor Piotr Lipiec – Sekcji Echokardiografii.
W składzie Zarządu Sekcji Nadciśnienia Płucnego znalazł się dr hab. Łukasz Chrzanowski, a Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych – prof. Jarosław D. Kasprzak. Doc Jan Z. Peruga jest członkiem Komisji Rewizyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych.
 
Na członka Komisji Nagród wybrano doc. Łukasza Chrzanowskiego, a Komisji Wyborczej- dr hab. Karinę Wierzbowską-Drabik, która została jej Przewodnicząca.
Serdecznie gratulujemy!