Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Sesji Naukowej American College of Cardiology

Wśród kilkunastu polskich prac przyjętych na najbardziej prestiżowy amerykański kongres Scientific Sessions of American College of Cardiology, który odbędzie się w San Francisco w dniach 09-11 marcu 2013 roku, Łódzki Uniwersytet Medyczny reprezentować będą prace współ/tworzone przez Zespół Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

1. Neuronal Network-Based Texture Analysis: Feasibility Study on Prediction of Postinfarction Myocardial Viability
Jaroslaw D. Kasprzak, Blazej Michalski, Slawomir Skonieczka, Ewa
Szymczyk, Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Michal Strzelecki, Medical
University, Lodz, Poland, Technical University, Lodz, Poland

2. Multislice Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging for the Assessment of Myocardial Viability and for Predicting Functional Recovery After Acute Myocardial Infarction.
autorów Piotr Lipiec, Ewa Szymczyk, Ludomir Stefańczyk, Blażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.