Katedra Kardiologii na TCT 2018 w San Diego, USA

W dniach 21-24.10.2018 San Diego odbył się doroczny, jubileuszowy 30. kongres kardiologii inwazyjnej TCT 2018 (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics). Przedstawiano na nim najnowsze doniesienia dotyczące szeroko rozumianych interwencji sercowo-naczyniowych, od omówienia najnowszych strategii i technologii interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, przez przezskórne zabiegi na zastawkach serca oraz naczyniach obwodowych. Wśród ujętych w programie sesji dominowały doniesienia dotyczące najnowszych technologii, począwszy od pierwszych prób wykonywania zabiegów koronarografii/koronaroplastyki zdalnie na odległość, przez operatora sterującego systemem z odległości setek kilometrów „on-line”, przez dziesiątki nowych systemów naprawczych zastawki mitralnej oraz aortalnej, aż po wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w celu fuzji obrazów pochodzących z różnych metod obrazowania, wykorzystywanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych zabiegów. Należy nadmienić, że jedna z tych technologii (HoloLens) została wykorzystana z powodzeniem właśnie w naszej Klinice w jednym z pierwszych w Polsce zabiegów naprawczych wad zastawki mitralnej przeprowadzonych z jej użyciem.

Spośród wszystkich doniesień zaprezentowanych na kongresie, niewątpliwie jednym z najbardziej przełomowych i zaskakujących doniesień były wyniki badania COAPT, dotyczące wykorzystania przezskórnej implantacji systemu MitraClip u pacjentów z czynnościową niedomykalnością zastawki mitralnej. Badanie to, jako jedno z niewielu zaprezentowanych w ostatnich latach randomizowanych badań klinicznych, udowodniło, że zastosowanie przezskórnej interwencji na zastawce mitralnej w tej specyficznej i trudnej grupie chorych nie tylko istotnie redukuje częstość hospitalizacji związanych z zaostrzeniem niewydolności serca, ale również poprawia przeżycie.

Wśród wybranych doniesień oryginalnych w dedykowanej sesji plakatowej zaprezentowane zostały także wyniki pracy powstałej w naszej Klinice, będącej efektem realizacji „Diamentowego Grantu” MNiSW, które to przedstawił jego kierownik – lek. Dawid Miśkowiec (P882:  „Elevated expression of miR-499 in early phase of non-ST elevation ACS may predict long-term risk of major adverse cardiac events” D. Miśkowiec, K. Kupczyńska, M. Simiera, P. Wejner-Mik, E. Szymczyk, B. Michalski, K. Wierzbowska-Drabik, JD. Kasprzak). W pracy tej, której populację stanowili pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi, leczonymi w naszej Klinice, zidentyfikowaliśmy 3 rodzaje mikroRNA (małe cząsteczki kwasu rybonukleinowego), które uwalniane we wczesnej fazie „zawału serca” mogą pozwolić nam lepiej szacować ryzyko niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej, a tym odpowiednio wcześnie zaplanować strategię terapeutyczną. Badania te wpisują się w aktualny trend poszukiwania nowych czynników ryzyka, pozwalających określić prawdopodobieństwo gorszego rokowania chorych z ostrym zespołem wieńcowym, a tym samym zindywidualizować stosowaną terapię.