Katedra i Klinika Kardiologii po raz drugi w Kaliningradzie aktywnie współuczestniczy w programie edukacyjnym European Heart Rhythm Association ESC w Rosji.

W dniu 2 lutego 2018 roku w Federalnym Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Kalingradzie w Rosji odbyło się sympozjum edukacyjne dla kardiologów poświęcone aktualnym zaleceniom diagnostyki i leczenia arytmii serca, zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu. Sympozjum to było realizowane w ramach trwającego grantu edukacyjnego EHRA ESC w Rosji realizowanego przez Fundację CARDICA. Doktor Michał Chudzik, z naszej Kliniki który uczestniczył w tym sympozjum jest jednym z inicjatorów  i realizatorów tego ważnego projektu. W Sympozjum tym uczestniczył również Dyrektor Federalnego Centrum oraz Minister Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego.

Ośrodek w Kaliningradzie to wiodące miejsce w Rosji w inwazyjnym leczeniu zaburzeń rytmu. Jaki jedyny w Rosji i jeden z nielicznych w Europie u wszystkich chorych z implantowanymi urządzeniami ICD lub CRT-D wykorzystuje telemedycynę w opiece ambulatoryjnej.