KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII aktywnie współuczestniczy w programie edukacyjnym European Heart Rhythm Association ESC w Rosji.

W czasie Kursu Edukacyjnego organizowanego w St. Pteresburgu w Rosji w dniach 9-11.02.2018 przez Asocjacje Zaburzeń Rytmu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EHRA ESC) dr Michał Chudzik był jednym z 3 zaproszonych europejskich wykładowców.

Kurs był poświęcony problematyce implantacji i kontroli stymulatorów serca, układów resynchronizujacych oraz kardiowerterów defibrylatorów.

Warto podkreślić, że poza kolegą z naszego Ośrodka, wśród zaproszonych europejskich wykładowców byli: Prof. Christophe Leclercq z Francji i Haran Burri ze Szwajcarii.