Kasprowisko 2018

W dniach 28.02.-03.03.2018r. odbyło się coroczne „Kasprowisko” – XXIV Konferencja Szkoleniowa i XIX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE.

Pracownicy naszej Kliniki bardzo aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Sesja „Przedsionki w EKG i nie tylko” pod przewodnictwem Profesor Małgorzaty Kurpesy zgromadziła liczną widownię a tematyka oprócz aspektów elektrokardiograficznych zawierała szczegółowe przedstawienie kardiomiopatii przedsionkowej widzianej okiem doświadczonej echokardiografistki – Dr hab. Kariny Wierzbowskiej-Drabik.

W sesji pod intrygującym tytułem „Tajemnice zespołu QRS” Profesor Małgorzata Kurpesa omówiła temat „Czas QRS w praktyce klinicznej – nie tylko resynchronizacja”.

Profesor Małgorzata Kurpesa wygłosiła ponadto wykład n.t. „Shanghai Brugada Syndrome Score” w sesji „W poszukiwaniu czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego poza niską frakcją wyrzutu lewej komory”.

Poprowadziła także sesje: „Różne oblicza elektrokardiograficzne tej samej patologii” oraz „EKG – nieocenione narzędzie w codziennej praktyce klinicznej”, dotyczącą zastosowania EKG w kontekście kwalifikacji do stymulacji i ocenie skuteczności działania urządzeń stymulujących.

Doktor Michał Chudzik przewodniczył sesji „Uszkodzenia elektrod od objawu do leczenia”, w której poruszył problematykę rozpoznawania dysfunkcji elektrod i dokładnej analizy danych zapisywanych w pamięci stymulatorów.

Uczestnicy Kasprowiska zawsze bardzo sobie cenią sesje warsztatowe i prezentacje przypadków z życia wziętych.

Profesor Małgorzata Kurpesa przewodniczyła sesji „Zapisy z mojej Pracowni Prób Wysiłkowych – Współczesna rola testów wysiłkowych EKG”, w której Dr hab. Ewa Trzos pokazała naszą kolekcję ciekawych wyników prób wysiłkowych.

Tradycyjnie nie zabrakło też sesji „Zapisy z mojej Pracowni- kolejne spotkanie”, podczas której Profesor Małgorzata Kurpesa zaprezentowała przykłady szczególnie interesujących badań holterowskich, z jakimi zetknęliśmy się w ciągu ostatniego roku.