Kasprowisko 2017

 W dniach 1-4 marca 2017r. odbyło się coroczne „Kasprowisko” – XXIII Konferencja Szkoleniowa i XIX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE. Jest to ciesząca się dużym zainteresowaniem konferencja – w tym roku przybyło na nią ponad 800 osób! – wyróżniająca się szczególną atmosferą i walorami edukacyjnymi (uczestnicy cenią sobie zwłaszcza praktyczne sesje i warsztaty).

Pracownicy naszej Kliniki jak zawsze aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Konferencja tradycyjnie rozpoczyna się Maratonem EKG, na którym Dr hab. Ewa Trzos oraz Dr Łukasz Szyda zaprezentowali problematyczne, ciekawe zapisy EKG naszych pacjentów.

Profesor Małgorzata Kurpesa m. in. przedstawiła trudne, zapadające w pamięć zapisy holterowskie z naszej pracowni. Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz przedstawił wykład o prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków. Dr hab. Ewa Trzos opowiedziała o roli 7-dniowych rejestracji holterowskich w praktyce klinicznej. Profesor Jarosław Kasprzak w sesji „Serce zranione na tysiąc sposobów…” omówił problem kardiomiopatii tako-tsubo.  Dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik zaprezentowała pracę oryginalną „The comparison of echocardiographic and electrocardiographic criteria of right ventricular hypertrophy in patients with pulmonary arterial hypertension”.

Podczas ceremonii uroczystego otwarcia Konferencji wręczano certyfikaty Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu długoczasowego monitorowania EKG. Po zmianie regulaminu, certyfikaty przyznane według nowych zasad odebrało pierwszych 11 osób – w tym gronie Dr n. med. Barbara Uznańska-Loch.

Walne Zgromadzenie członków SENiT PTK wybierało nowe władze naszej Sekcji na kadencję 2017-2019. W składzie nowego Zarządu znalazły się: Profesor Małgorzata Kurpesa (Poprzedni Przewodniczący) oraz Dr n. med. Barbara Uznańska-Loch (do tej pory Sekretarz w kadencji 2015-2017).