IX Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej

W odbywającym się w formule hybrydowej w dniach 13-14.11.2020 IX Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej udział wzięli Eksperci Katedry Kardiologii.

Prof. Jarosław D. Kasprzak współprzewodniczył sesji NIEWYDOLNOŚC SERCA i brał udział w panelu dyskusyjnym „Echokardiografia w czasie pandemii – zalecenia Sekcji Echokardiografii PTK” oraz wygłosił wykład „2.Ostry zespół wieńcowy – czy i kiedy echo?”
Prof. Piotr Lipiec współprzewodniczył sesji NABYTE WADY ZASTAWKOWE oraz wygłosił wykład „Niedomykalność zastawki trójdzielnej – nowości”.

Program IX FORUM Polskiej Echokardiografii Klinicznej