IX Forum Kardiologii Obrazowej

IX Forum Kardiologii Obrazowej
V Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne „Nadciśnienie płucne”

W dniach 24-25.02.2017 r. w hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie odbyło się cykliczne IX Forum Kardiologii Obrazowej – V Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne, którego tematem przewodnim było jak co roku nadciśnienie płucne. Zjazd pod patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został zorganizowany przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale firm: Actelion, Bayer, Pfizer, AOP Orphan oraz MSD.

Jak co roku, w spotkaniu uczestniczyli ordynatorzy z całego województwa oraz specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia płucnego. Swoją obecnością zaszczycił uczestników sympozjum P. prof. dr hab. Michał Ciurzyński – Przewodniczący Sekcji Krążenia płucnego PTK, który wygłosił wykład o przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym oraz nowym algorytmie postępowania w przypadku podejrzenia tej choroby w warunkach ambulatoryjnych. Profesor Jarosław D. Kasprzak omówił zastosowanie zaawansowanych technik obrazowania echokardiografii w diagnostyce pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Niezwykle trudny temat praktycznych implikacji występowania nadciśnienia płucnego w opiece nad pacjentem kardiochirurgicznym poruszył w swoim wykładzie ordynator Oddziału Kardiochirurgii WSS im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – dr n. med. Grzegorz Religa.

Sympozjum wzbogaciły opisy ciekawych przypadków klinicznych pacjentów z nadciśnieniem płucnym, pokazujące codzienne problemy kliniczne, co umożliwiło wymianę doświadczeń między Klinikami. Wykładem zamykającym Konferencję było przedstawione przez dr hab. n. med. Ł. Chrzanowskiego optymistyczne podsumowanie dotychczasowego wdrażania nowych europejskich wytycznych, opublikowanych w 2015 r., w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Ordynatorskiego Sympozjum Kardiologicznego – nie tylko kardiologów, ale również pulmonologów, reumatologów oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Program Forum