Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne – Tętnicze Nadciśnienie Płucne

W dniach 16-17 stycznia 2015 odbyło się w uniejowskim hotelu Lawendowe Termy zorganizowane przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale firm: Actelion, Bayer, Pfizer oraz AOP Orphan, III Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne – VI Forum Diagnostyki Obrazowej, którego tematem było tętnicze nadciśnienie płucne.

Stało się ono miejscem wartościowej wymiany najnowszych informacji naukowych i praktycznych dotyczących postępowania w nadciśnieniu płucnym.

 

Program spotkania…