Interwencje w Krążeniu Płucnym 2017

W dniu 22 listopada 2017r. odbyła się w Warszawie I Konferencja „Interwencje w Krążeniu Płucnym” zorganizowana przez prof. Marcina Kurzynę (Otwock), doc. Grzegorza Kopcia (Kraków) oraz doc. Aleksandra Araszkiewicza (Poznań). W konferencji tej uczestniczył zespół zespół referencyjnego ośrodka leczenia nadciśnienia płucnego Katedry Kardiologii UMED w Łodzi, reprezentowany przez prof. Jarosława D. Kasprzaka oraz lek. Aleksandrę Mamzer-Dachnowką. Ponad 40-stu uczestników żywiołowo dyskutowało wskazania, aspekty techniczne i wyniki balonowej angioplastyki tętnic płucnych (BPA). Z łączną liczbą ponad 600 zabiegów BPA wykonanych w 7 ośrodkach, Polska staje się drugą Japonią.

Poniżej program konferencji: