III Konferencja „migotanie przedsionków – stan wiedzy i współczesne zasady postępowania”

W dniach 9-10 marca 2012 roku odbyła się w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum III konferencja „Migotanie przedsionków – stan wiedzy i współczesne zasady postępowania”. Patronat nad wydarzeniem objęła Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a w składzie komitetu naukowego znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały najnowsze i najciekawsze doniesienia z zakresu: badań klinicznych, leczenia i rokowania pacjentów z tą najczęściej występującą formą arytmii. Program spotkania obejmował również omówienie przypadków klinicznych, co stanowiło praktyczne przedstawienie zagadnień i dylematów terapii pacjenta z migotaniem przedsionków.

W konferencji w charakterze wykładowców uczestniczyli wybitni specjaliści. Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak był współprzewodniczącym sesji „Migotanie przedsionków w zdrowym i chorym sercu” oraz wygłosił wykład „Obrazowanie serca a migotanie przedsionków”.

Więcej informacji http://konferencja-af.pl/