III Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Folia Cardiologica”

W Kielcach w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku zorganizowano konferencję promującą czasopismo „Folia Cardiologica” wydawnictwa Via Medica. Szeroki zakres tematyczny obejmował zarówno nowości w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jak i codzienne problemy w praktyce kardiologicznej.

Katedrę i Klinikę Kardiologii reprezentowali prof. Jarosław D. Kasprzak oraz prof. Piotr Lipiec, którzy współprowadzili warsztaty z diagnostyki echokardiograficznej wad zastawkowych serca. Kierownik naszej Katedry przedstawił kluczowe kwestie obrazowania zastawki aortalnej, natomiast Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej zaprezentował kliniczne niuanse diagnostyki zastawki trójdzielnej.

Link do programu: http://www.cardiologica.viamedica.pl/files/cardiologica/2018/program.pdf