III Konferencja Cardiolipid

W dn. 12-14 października 2018 roku w Gdyni odbyła się III konferencja z cyklu Cardiolipid. Wydarzeniu temu współtowarzyszyło II Jesienne Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SFSN PTK).

Katedrę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który przewodniczył 2 sesjom, na których wygłosił 2 wykłady. Pierwsza dotyczyła wyników wielkich badań klinicznych w hipercholesterolemii i stanie zapalnym. Druga skupiła się na dostępnych na 2018 rok lekach hipolipemizujących.

Program Konferencji