III Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych

III-forum

Tegoroczna  łódzka edycja III Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych odbywającego się pod hasłem „Praktyka trudniejsza od wytycznych” miała za miejsce obrad Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN przy ulicy Lodowej 94.

Konferencję zorganizowała Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wraz z wydawnictwem VIA MEDICA.

Siedmiogodzinne spotkanie podzielono na cztery sesje poświęcone następującym tematom:
I. Terapia przeciwkrzepliwa DAnonVK u chorego z migotaniem przedsionków: jak bezpiecznie leczyć, jak postępować  w razie powikłań krwotocznych?
II. Nowości i kontrowersje w leczeniu dyslipidemii – sesja pod patronatem firmy Mylan
III. Wytyczne PTNT 2015 – co nowego? 
oraz
IV. Nowe wytyczne dotyczące rewaskularyzacji w praktyce klinicznej – 2014 – pod patronatem Astra-Zeneca.

Podczas spotkania poza wykładami  wprowadzającymi  wygłaszanymi przez Ekspertów polskiej kardiologii i hipertensjologii Uczestnicy wysłuchali prezentacje przypadków z możliwością interaktywnego udziału w dyskusji za pomocą systemu do głosowania.  Udzielane odpowiedzi stały się podstawą znakomitych  komentarzy  prof. Beaty Wożakowskiej-Kapłon, prof. Andrzeja Tykarskiego, prof. Krzysztofa J. Filipiaka
oraz prof. Jarosława Drożdża.

Z naszej Kliniki do grona prelegentów zaproszono  dra hab. med. Tomasza Rechcińskiego , który w Sesji II przedstawił prezentację poświęconą tematowi
„Chory z rodzinną postacią hipercholesterolemii”.

Nie zabrakło też sesji satelitarnych, o które zadbały  znane firmy farmaceutyczne – Bayer, Valeant, MSD, Berlin-Chemie/Menarini oraz Aspen.

III F S-N 2015 program