II Węgierski Kongres Echokardiograficzny, Szeged, 11-13 październik 2012

Prof. Jarosław D. Kasprzak został zaproszony jako gość na II Węgierski Kongres Echokardiograficzny [link do programu] organizowany pod patronatem  Węgierskiego Towarzystwa Echokardiograficznego oraz Grupy Roboczej do spraw Echokardiografii. W kongresie odbywającym się w dniach  11-13 października 2012 roku   w Szegedzie kierownik II Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wygłosił wykład dotyczący przezprzełykowej echokardiografii  4D.