II Konferencja Interwencje w Krążeniu Płucnym

W Krakowie w dniach 6-7 kwietnia bieżącego roku odbyła się Konferencja dotycząca postępów w diagnostyce oraz leczeniu chorób krążenia płucnego. Wydarzenie koncentrowało się głównie na problematyce nadciśnienia płucnego, lecz nie zabrakło także wykładów dotyczących niewydolności prawokomorowej czy zatorowości płucnej.

Naszą Katedrę reprezentowali Kierownik Kliniki prof. Jarosław D. Kasprzak oraz dr hab. Łukasz Chrzanowski, którzy uczestniczyli w przygotowaniu warsztatów nt. diagnostyki i leczenia zaostrzeń niewydolności prawokomorowej. W ramach tej sesji wykład wygłosił dr hab. Łukasz Chrzanowski, który zaprezentował problematykę oceny echokardiograficznej pacjentów w wyżej wymienionym stanie.

Link do programu: http://ipcconf.pl/schedule/