I Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych

W Katowicach 19 kwietnia 2018. zorganizowano pierwszą edycję konferencji New Technologies in Cardiovascular Diseases. Jej celem było zbliżenie do siebie przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz decydentów w aspekcie wykorzystania nowych technologii w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych.

Naszą Katedrę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który w ramach sesji na temat wad zastawkowych zaprezentował wykład o interwencjach zastawkowych w monitorowaniu echokardiograficznym, bez wykorzystania promieniowania jonizującego – „zero-fluoro” pod kontrolą UKG. Prof. Kasprzak został także zaproszony do duskusji panelowej w sesji na temat nowych technologii w badaniach obrazowych.

Przesłaniem konferencji była idea, iż przyszłość nadchodzi już dzisiaj, a bez nowych technologii postęp w medycynie będzie niezwykle trudny do osiągnięcia. Sukces pierwszej edycji rodzi nadzieję, że to bardzo wartościowe sympozjum będzie w przyszłości kontynuowane.

Link do programu: http://www.ntec.org.pl/2018/pl/sesje/