Forum Tętniczego Nadciśnienia Płucnego, czerwiec 2015

Zespół referencyjnego środka leczenia nadciśnienia płucnego Katedry Kardiologii UMED Łódź, reprezentowany przez prof. Jarosława D. Kasprzaka, dr hab. Łukasza Chrzanowskiego oraz dr n. med. Marię Sobczak odgrywał ważną rolę wśród grona wykładowców drugiej edycji Forum Nadciśnienia płucnego, zorganizowanego w Warszawie 12-13 czerwca 2015.

Program w załączeniu…

skanuj0020 (1)