Forum Internistów 2018

Łódzki Oddział Towarzystwa Internistów Polskich objął patronatem konferencję Forum Internistów 2018 organizowaną w Łodzi 21 kwietnia 2018. Zakres tematyczny obejmował multidyscyplinarne i holistyczne spojrzenie na współczesną problematykę leczenia różnorodnych chorób wewnętrznych.

Naszą Katedrę podczas tego wydarzenia reprezentowali :Kierownik Katedry – prof. Jarosław D. Kasprzak, który przewodniczył sesji IV, a w jej trakcie przedstawił wykład nt. leczenia przeciwkrzepliwego pacjentów z chorobami nerek oraz dr hab. med. prof. UMED Michał Plewka, przewodniczący sesji III, na której omawiał sposoby poprawienia efektów leczenia i współpracy z pacjentem kardiologicznym.

Po raz kolejny zespół Katedry potwierdza, iż misja dydaktyczna jest priorytetowym kierunkiem jej działania.

Link do programu: http://www.foruminternistow.viamedica.pl/3.2018/pl/PROGRAM__30.html