Forum Ekspertów Kardiologia 2018

W dniach 15-17 listopada br. w Warszawie odbyło znaczące wydarzenie o charakterze naukowym poświęcone optymalnemu postępowaniu z pacjentami kardiologicznymi z chorobami współistniejącymi. Katedrę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który wygłosił wykład nt. metod diagnostyki obrazowej w chorobie niedokrwiennej serca.

Program wydarzenia.