Ekspert Katedry w światowej elektrokardiologii

Pani prof dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa z Kliniki Kardiologii UM w Łodzi reprezentowała nasz ośrodek jako invited speaker na dwóch międzynarodowych konferencjach :

!6 th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, June 4-6  2015, Lyon, France, jako przewodnicząca sesji „Noninvasive risk markers of sudden cardiac death” oraz Neurocard 2015 , The 7th International Symposium of Neurocardiology, the 6 th International Symposium of Noninvasive Electrocardiology, October 16-17 2015, Belgrade, Serbia, przewodniczenie sesji „Sleep apnea and breathing disorders” oraz wykład w tej sesji pod tytułem „Sleep-disordered breathing as the cardiologic risk factor”.

NEUROCARDishne