Efektywni 2018

W zestawieniu najefektywniejszych jednostek naukowych Uniwersytetu w za rok 2018 wysokie miejsca zajęły struktury Katedry. Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej prof. Piotra Lipca zajął piąte miejsce wśród jednostek Wydziału Lekarskiego (szóste w całej Uczelni i drugie wśród jednostek klinicznych Uczelni), a Klinika Kardiologii – dwunaste  (a zarazem czwarte wśród Klinik całej Uczelni, a siedemnaste wśród Jej wszystkich 246 jednostek).