Członkowie Towarzystwa we władzach PTK

Miło nam poinformować, że w nowej kadencji władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego rozpoczętej podczas Kongresu Towarzystwa we Wrocławiu (w dniach 26-28 września) liczni przedstawiciele Katedry Kardiologii UMED Łódź znaleźli się w ważnych ciałach kolegialnych Towarzystwa:

prof. Małgorzata Kurpesa objęła funkcję Prezesa-Elekta Sekcji Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny,

prof. Piotr Lipiec – objął funkcję Prezesa-Elekta Sekcji Echokardiografii,

prof. Jarosław D. Kasprzak został wybrany do Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych i Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji Niewydolności Serca),

dr hab. Łukasz Chrzanowski wszedł do składu Komisji Nagród PTK oraz zarządu Sekcji Krążenia Płucnego

dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik została wybrana na członka Komisji Wyborczej Towarzystwa,

 dr n. med. Błażej Michalski jest członkiem Zarządu „Klubu 30” (Sekcji młodych naukowców Towarzystwa)