CARDIOLIPID 2021

W dnach 3-4.09.2021 odbyła się pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej w Gdyni, w formie hybrydowej, VI Konferencja „Cardiolipid”. W gronie zaproszonych Wykładowców znalazł się prof. Jarosław D. Kasprzak, który zaprezentował przypadek kliniczny, uczestnicząc w dyskusji panelu „Spojrzenie lekarzy praktyków na trudne przypadki kliniczne” oraz wygłosił wykład na temat aktualnej pozycji alirokumabu i ewolokumabu.

Program