ARYTMICA 2017 – Nowa inicjatywa edukacyjna w ramach Łódzkiej Konferencji Edukacyjnej.

podstronakaW dniu 10.03.2017 –  przeddzień  XXIII Łódzkiej Konferencji Edukacyjnej (ŁKK)  Katedra i Klinika Kardiologii UM  w Łodzi zorganizowała pierwszą edycję Forum Arytmii – ARYTMICA.

I FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2017 poświęcone było problemom i powikłaniom związanych z implantowanym urządzeniami,  a tematem wiodącym było postępowanie  w przypadku ich wystąpienia.

W tegorocznym sympozjum ARYTMICA 2017  udział wzięło ponad 100 lekarzy z całej Polski. Istotną część programu stanowiły realne, codzienne przypadki kliniczne prezentowane przez wykładowców. Dzięki interaktywnemu systemu głosowania mogliśmy się przekonać, jak trudno czasami jest podejmować prawidłowe kliniczne decyzje i wybrać najlepszy sposób postępowania, jak często różnią się nasze sposoby leczenia.  Wspólne dyskusje w czasie sesji, a przede wszystkim możliwość poznania opinii ekspertów – naszych wykładowców – dały unikalną możliwość w czasie sympozjum –  poznania najlepszego sposobu leczenia naszych chorych przypadku wystąpienia powikłań po zabiegach implantacji.

Naszym Wykładowcom dziękujemy za wygłoszone wykłady, Państwu za aktywny udział w czasie sympozjum i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycje – II Forum Arytmii – ARYTMICA 2018 – tematyka: Arytmia komorowa & nagły  zgon sercowy – farmakoterapia? & implantacja ICD? & ablacja?

Program Forum

Serdecznie zapraszamy
Dr  Michał Chudzik