Arythmix 2013 „Migotanie Przedsionków” Warszawa 08-09.03.2013

W dniach 8-9.03.2013 odbyła się w Warszawie (Hotel Radisson) konferencja „ARYTHMIX – Migotanie Przedsionków 2013”. Komitetowi  naukowemu spotkania przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński.

Tematyka spotkania obejmowała problematykę leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz kontrowersje z tym związane, ponadto omawiano sposoby i metody uzyskania rytmu zatokowego oraz postępowanie u pacjentów z migotaniem przedsionków i chorobami współistniejącymi takimi jak niewydolność nerek, świeży udar mózgu, ostry zespół wieńcowy i niewydolność serca.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak oraz dr hab. n. med. Michał Plewka z Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Łodzi przygotowali wystąpienie (prezentowane przez doc. Plewkę)  w sesji dotyczącej kontrowersji w leczeniu przeciwzakrzepowym pt.: „Pacjenci z AF skutecznie leczeni antagonistą witaminy K nie powinni być przestawiani na nowy doustny antykoagulant.”

Strona konferencji http://www.arythmix.pl/index.html
Program spotkania http://www.arythmix.pl/program.html