Aktywności lekarzy z Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii na warsztatach pt: KURS TERAPIA RESYNCHRONIZUJĄCA – KOSZALIN/MIELNO 2018.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku odbyły się coroczne warsztaty CRT, wprowadzone w 2004 roku i organizowane przez prof. Andrzeja Kutarskiego. Tegoroczna edycja była już XV spotkaniem z tego cyklu mającym miejsce na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz salach wykładowych Politechniki Koszalińskiej. Kurs ten jest przeznaczony dla operatorów elektroterapii, specjalistów współpracujących przy kwalifikacji jak i leczeniu chorych z niewydolnością serca. W programie oprócz wykładów, praktycznych zajęć z bezpośredniej i zdalnej kontroli urządzeń, omówienia najciekawszych przypadków z poszczególnych ośrodków elektroterapii w Polsce odbyła się także debata na temat aktualnej pozycji telemedycyny w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Tradycyjnie jak co roku warsztaty miały formę interaktywną analizowania przekazywanej wiedzy i umiejętności, podczas zabiegów implantacji układów resynchronizujących na żywo transmitowanych na salę wykładową Politechniki Koszalińskiej. Dodatkowo kilka zabiegów implantacji układów resynchornizujących przeprowadzono z wykorzystaniem wizualizacji 3D układu żylnego serca celem optymalizacji umiejscowienia elektrody lewokomorowej. Dzięki takiej formie kursu możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy operatorami z różnych ośrodków elektroterapii w Polsce. Zgodnie z długoletnią tradycją warsztatów do przeprowadzenia zabiegów zostali zaproszeni doświadczeni operatorzy elektroterapii, wśród których w tym roku znaleźli się lekarze z Naszej Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca i Elektrofizjologii – dr Piotr Pagórek i dr Tomasz Wcisło.