Akredytacyjny Kurs Podsumowujący SEPTK 2015 Łódź 12.12.2015 r.

W dniu 12.12.2015 roku w Łodzi odbył się kurs podsumowujący SE PTK omawiający standardy w echokardiografii. Program kursu obejmował 3 duże działy: ocenę morfologii i czynności serca, wady zastawkowe oraz inne zagadnienia z praktyki echokardiograficznej. Prof. Jarosław Kasprzak i prof. Piotr Lipiec zKatedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wystąpili w roli ekspertów – wykładowców. W trakcie spotkania zostały omówione m. in. następujące zagadnienia: ocena lewej i prawej komory (prof. Kasprzak) oraz echokardiografia 3 D (prof. Lipiec).

Informacje o szkoleniach SE PTK www.echo.ptkardio.pl.