13. Konferencja New Frontiers in Interventional Cardiology

W dniach 28 listopad – 1 grudzień 2012  w Krakowie odbyła się kolejna już 13  Konferencja New Frontiers in Interventional Cardiology.  Konferencja dedykowana dla kardiologów inwazyjnych ale poruszająca wiele tematów ciekawych nie tylko dla tego grona.

Jak co roku tematyka była bardzo szeroka i wypełniała pełne 4 dni.   Pierwsze dwa dni wypełnił kurs dla młodych kardiologów inwazyjnych omawiający podstawy diagnostyki i leczenia zabiegowego , który prowadzili doświadczeni kardiolodzy inwazyjni z Polski i Europy. Wykłady  jak i cała Konferencja były prowadzone  w języku angielskim, a na sali wśród słuchaczy obecni byli kardiolodzy z Państw  Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród  zaproszonych wykładowców był również Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Naszej Kliniki Dr hab n med Jan Z Peruga.

Również pierwszego dnia  obrad odbyła się Konferencja Studencka, na której swoją pracę poświęconą skuteczności i bezpieczeństwu leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych za pomocą przezskórnej iniekcji trombiny  przedstawili studenci Koła Naukowego działającego przy Naszej Klinice Karolina Loga i Bartosz Wójcik. Na podkreślenie zasługuje , że praca to została wybrana spośród wielu zgłoszonych na Konferencja i spotkała się z żywym zainteresowaniem obecnych na sali .

Kolejne dni konferencji wypełniły interesujące sympozja i wykłady poruszające problematykę leczenia inwazyjnego nie tylko naczyń wieńcowych ale również wad zastawkowych, wad wrodzonych i schorzeń naczyń obwodowych .

Organizatorzy  poświęcili specjalne sympozjum problematyce leczenia przeciwpłytkowego, omawiając w gronie ekspertów zmiany jakie zostały wprowadzone w nowych  zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Nowe leki przeciwpłytkowe – tikagrelor i prasugrel wpisane w zaleceniach  pozwalają  uzyskać  u chorych  z ostrym zespołem wieńcowym  STEMI szybciej i skuteczniej efekt terapeutyczny, jedna bariera cenowa uniemożliwia ich stosowanie wszystkim pacjentom w okresie poszpitalnym. Stąd propozycja grona ekspertów przystosowanie tych zaleceń do realiów polskich. Te  sugestie i propozycje ukażą się w najbliższym numerze Kardiologii Polskiej.

W kolejnych dniach  Konferencji omawiano  wiele  nowych technik leczenia inwazyjnego ilustrując je przekazami na żywo  nie tylko z  Krakowskich Pracowni  Kardiologii Inwazyjnej ale również przekazami  z  Klinik w Budapeszcie i Trincu w Czechach.

Wśród zaproszonych wykładowców  znaleźli się kardiolodzy, którzy zmienili oblicze leczenia przezskórnego – wśród nich Alain Cribier który pierwszy na Świecie wszczepił drogą przezskórną sztuczną zastawkę aortalna; Adnan Kastrati – inicjator badań wieloośrodkowych ISAR które stanowiły m.in przełom w leczeniu przeciwpłytkowym u chorych z implantowanymi stentami DES; Augusto Pichard – pionier leczenia inwazyjnego w USA i wiele innych osób, których obecność  dla  słuchaczy stanowiła możliwość bezpośredniego kontaktu  i poznania znanych  dla większości jedynie z publikacji.

Następna 14 konferencja już  za rok i warto w swoim  kalendarzu  wyjazdowym znaleźć dla niej miejsce.