6th Macedonian Congress of Cardiology, 3-6.10.2019 Ohrid

Podczas 6 Kongresu Macedońskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednym z zaproszonych  Wykładowców był prof. Jarosław Kasprzak, prowadzący warsztat echokardiograficzny „Deformation imaging” oraz przewodnicząc sesji plenarnej „Structural Heart Diseases – State of the art”, w której przedstawił prezentację na temat echokardiografii trójwymiarowej w monitorowaniu przezskórnych procedur interwencyjnych.

Program