XIII Ukraiński Międzynarodowy Kongres Kardiologiczny

W dniach 26-28 września 2012 roku odbył się w Kijowie XIII Ukraiński Międzynarodowy Kongres Kardiologiczny. Wśród zaproszonych wykładowców znalazł się kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor dr hab. Jarosław D. Kasprzak.

W dniu 27 września uczestniczył on w sesji plenarnej poświęconej stabilnej chorobie wieńcowej, podczas której wygłosił wykład dotyczący oporności na leki przeciwpłytkowe u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową: „Antiplatelett drug resistnace in patients with stable IHD”.