34th Annual International Conference on Case Studies/Recent Advances in Echocardiography and Allied Techniques (MRI, CT SCAN, NUCLEAR)

W dniu 9 marca 2018 roku w Orlando na Florydzie odbyła się 34. Edycja konferencji poświęconej interesującym przypadkom i postępom w echokardiografii oraz innych „sprzymierzonych” technikach obrazowania kardiologicznego.

Katedrę i Klinikę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który wygłosił opis przypadku embolizacji i reimplantacji okludera uszka lewego przedsionka.

Program Konferencji