2 Kongres PCS – World Congress of Cardiothoracic-Renal Diseases – 2015

PCSobrazek

Prof. Jarosław Kasprzak wygłosił wykład („Deformation Imaging – Versatile Echocardiographic Tool for Detection of Failing Ventricle”) dotyczący metod oceny ilościowej mechaniki miokardium w ramach 2. Kongresu PCS – World Congress of Cardiothoracic-Renal Diseases-2015 (WCCRD-2015) poświęconemu zaawansowanej wczesnej ocenie i terapii chorób serca i nerek, który odbył się w dniach 30-31.10.2015 w Warszawie.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.pcscongress.com/wccrd2015/

skanuj0005